Kanhiya Nagar To Vasant Vihar

Fare (Rs.) 50
Time Taken 58 minutes (24 stations)
Helpline Number



Gates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Vasant Vihar Metro Station

Gate Towards
1 Munirka Marg, Vasant Vihar F Block, Jharkhand Bhawan, Mizoram Bhawan, Embassy of EI Salvador, Meghalaya House