Kanhiya Nagar To Vaishali

Fare (Rs.) 40
Time Taken 42 minutes (17 stations)
Helpline Number 2147483647Gates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Vaishali Metro Station

Gate Towards
1 Vaishali
2 Shri Krishanvatika Vaishali Sec- 4