Kanhiya Nagar To Naraina Vihar

Fare (Rs.) 30
Time Taken 22 minutes (9 stations)
Helpline NumberGates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Naraina Vihar Metro Station

Gate Towards
1 BEHL Hospital, Block B-central Park, Naraina vihar ring road
2 Post office, Naraina Vihar Village, Village Park