Kanhiya Nagar To Moolchand

Fare (Rs.) 50
Time Taken 44 minutes (18 stations)
Helpline Number 2147483647Gates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Moolchand Metro Station

Gate Towards
1 Rajkumari Amrit Kaur Nursung, Kendhriya vidyalaya Andrews Ganj, Vijram Hotel