Kanhiya Nagar To Kailash Colony

Fare (Rs.) 50
Time Taken 47 minutes (19 stations)
Helpline Number 2147483647Gates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Kailash Colony Metro Station

Gate Towards
1 SantNagar, RG Stone Hospital,Kailash Colony
2 Greater Kailsh-1, Zamrudpur Village