Kanhiya Nagar To Hauz Khas

Fare (Rs.) 50
Time Taken 48 minutes (20 stations)
Helpline Number 2147483647



Gates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Hauz Khas Metro Station

Gate Towards
1 Sarvpriya Vihar
2 Laxman Public School
3 RBI Colony
4 Kalu Sarai