Akshardham To Shiv Vihar

Fare (Rs.) 40
Time Taken 36 minutes (15 stations)
Helpline NumberGates for Akshardham Metro Station

Gate Towards
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking


Gates for Shiv Vihar Metro Station

Gate Towards
1 Inderpuri Colony, Ambedkar Nagar
2 Jawahar Nagar, Balraj Nagar